HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai skavotāja/šķirotāja

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai skavotāja/šķirotāja

1.

Iekārtas aizmugurē atveriet šķirotāja vai

skavotāja/šķirotāja durvis un atveriet

aizmugures izdrukas uztvērēju.

2.

Uzmanīgi izvelciet iestrēgušo papīru

3.

Aizveriet šķirotāja vai skavotāja/šķirotāja

vāku un aizveriet aizmugures izdrukas

uztvērēju.

4.

Ja ziņojums par iesprūdušu papīru nepazūd,

joprojām ir iesprūdusi kāda lapa. Meklējiet to

citā iekārtas daļā. Pārbaudiet piederuma

priekšējo daļu un uzmanīgi izvelciet iestrēgušo

papīru.

PIEZĪME.

Lai turpinātu drukāšanu, izvades

paplāte jāiestumj tās zemākajā stāvoklī.

LVWW

Izvelciet iestrēgušo papīru

183