HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - iestrēguša skavotāja atbrīvošana skavotājā/šķirotājā (nopērkams atsevišķi)

background image

iestrēguša skavotāja atbrīvošana skavotājā/šķirotājā (nopērkams atsevišķi)

Skavotājam nepieciešams pārlādēties pēc iestrēgušas skavas izņemšanas, tādēļ pirmie pāris dokumenti

var netikt saskavoti. Ja ir nosūtīts drukas darbs un skavotājs ir iestrēdzis vai arī tam ir beigušās skavas,

darbs tiks izdrukāts, ja vien ceļš uz šķirotāja eju nebūs bloķēts.

1.

Skavotāja/šķirotāja labajā pusē pagrieziet

skavotāju iekārtas priekšējās daļas virzienā,

kamēr tas fiksējas atvērtā stāvoklī. Pavelciet uz

āru zilo skavu kasetni, lai to izņemtu.

2.

Pagrieziet zaļo vāku skavu kasetnes galā uz

augšu un izņemiet iestrēgušo skavu.

3.

Ievietojiet skavu kasetni skavotājā un

pagrieziet to iekārtas aizmugures daļas

virzienā, kamēr skavotājs fiksējas savā vietā.

184

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW