HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iestrēguša papīra izvilkšana no pastkastītes ar 5 uztvērējiem (nopērkama atsevišķi)

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no pastkastītes ar 5 uztvērējiem (nopērkama
atsevišķi)

1.

Izņemiet visu papīru no izdruku uztvērējiem.

2.

Atveriet iestrēguša papīra piekļuves vāku

pastkastītes ar 5 uztvērējiem aizmugures daļā.

3.

Ja papīrs ir iestrēdzis pastkastītes ar 5

uztvērējiem augšējā daļā, velciet to uz leju, lai

izņemtu.

LVWW

Izvelciet iestrēgušo papīru

185

background image

4.

Ja papīrs ir iestrēdzis pastkastītes ar 5

uztvērējiem apakšējā daļā, atveriet

aizmugures izdrukas uztvērēju un pavelciet

papīru uz augšu, lai to izņemtu.

5.

Aizveriet iestrēguša papīra piekļuves vāku un

aizmugures izdrukas uztvērēju.

186

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW