HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iestrēguša papīra izvilkšana no kausētāja daļas

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no kausētāja daļas

Šāda procedūra jāievēro tikai šādos gadījumos:

Papīrs ir iestrēdzis kausētājā, un to nevar izvilkt ne no augšējā vāka daļa, ne no aizmugures

uztvērēja daļas.

Mēģinot izvilkt iestrēgušu papīru no kausētāja, ir saplīsusi papīra lapa.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Pagrieziet iekārtu tā, lai redzētu tās

aizmugures daļu. Ja ir uzstādīts dupleksers

(nopērkams atsevišķi), paceliet un izvelciet to

ārā. Nolieciet to malā.

3.

Atvienojiet strāvas vadu.

BRĪDINĀJUMS!

Kausētājs ir ļoti karsts. Lai

izvairītos no apdegumiem, pagaidiet, līdz

kausētājs ir atdzisis, pirms tā izņemšanas no

iekārtas.

LVWW

Izvelciet iestrēgušo papīru

187

background image

4.

Atveriet aizmugures izdruku uztvērēju

5.

Izņemiet aizmugures izdruku uztvērēju

Uzlieciet pirkstu uz eņģes kreisajā pusē un

stipri paspiediet pa labi, līdz iekārtā parādās

atvere. Pagrieziet izdrukas uztvērēju uz āru un

izņemiet to.

6.

Ja ir redzams papīrs, izņemiet to.

Ja papīrs nav redzams, pastumiet uz augšu

kausētāja sānos esošās sviras un izvelciet

kausētāju.

7.

Izvelciet iestrēgušo papīru. Ja nepieciešams,

paceliet melno plastmasas vadotni kausētāja

virspusē, lai piekļūtu iestrēgušajam papīram.

UZMANĪBU!

Lai izvilktu papīru no

kausētāja daļas, neizmantojiet asus vai metāla

priekšmetus. Tā var bojāt kausētāju.

188

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

8.

Iestumiet kausētāju iekārtā, līdz zilās sviras

nofiksējas abās pusēs.

9.

Izņemiet aizmugures izdrukas uztvērēju

Ievietojiet labo eņģi atverē, kas redzama

iekārtā. Paspiediet uz iekšu kreiso eņģi un

iestumiet to atverē, kas redzama iekārtā.

Izņemiet aizmugures izdrukas uztvērēju

10.

Pieslēdziet iekārtai strāvas padeves vadu.

11.

Ievietojiet duplekseri, ja tas tika izņemts.

LVWW

Izvelciet iestrēgušo papīru

189

background image

12.

Ieslēdziet iekārtu.

13.

Ja ziņojums par iesprūdušu papīru nepazūd,

iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa.

Meklējiet to citā iekārtas daļā.