HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iestrēguša papīra izvilkšana no 1500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi)

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no 1500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi)

1.

Atveriet padeves priekšējās durtiņas.

LVWW

Izvelciet iestrēgušo papīru

193

background image

2.

Ja padeves daļā ir redzama iesprūdušās lapas

mala, lēnām pavelciet to uz leju un tad ārā no

iekārtas. (Nevelciet lapu ārā taisni, jo tā

saplīsīs.) Ja lapa nav redzama, skatieties

augšējā vāka daļā.

3.

Pārliecinieties, vai papīrs nepārsniedz

aizpildījuma atzīmes uz papīra vadotnēm un

ka kaudzītes priekšējā mala ir novietota līdzās

bultiņām.

4.

Aizveriet padeves priekšējās durtiņas.

5.

Nospiediet pogu

Labi

, lai notīrītu ziņojumu par

iesprūdušu papīru.

6.

Ja ziņojums par iesprūdušu papīru nepazūd,

iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa.

Meklējiet to citā iekārtas daļā.

194

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW