HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvelciet iestrēgušu papīru no 2. padeves vai 500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi)

background image

Izvelciet iestrēgušu papīru no 2. padeves vai 500 lapu padeves (nopērkama
atsevišķi)

1.

Izvelciet tekni no iekārtas, nedaudz paceliet un

izņemiet no tās bojāto papīru.

2.

Ja padeves daļā ir redzama iesprūdušās lapas

mala, lēnām pavelciet to uz leju un tad ārā no

iekārtas. (Nevelciet lapu ārā taisni, jo tā

saplīsīs.) Ja lapa nav redzama, skatieties

nākamajā teknē vai augšējā vāka daļā.

192

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

3.

Pārliecinieties, vai padevē ievietotais papīrs ir

lēzens visos četros stūros un atrodas zemāk

par maksimālā augstuma rādītājiem.

4.

Iestumiet padevi iekārtā.

5.

Nospiediet pogu

Labi

, lai notīrītu ziņojumu par

iesprūdušu papīru.

6.

Ja ziņojums par iesprūdušu papīru nepazūd,

iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa.

Meklējiet to citā iekārtas daļā.