HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Pašpalīdzība

background image

Pašpalīdzība

Papildus šai pamācībai ir pieejami arī citi noderīgas informācijas avoti.

Ātro uzziņu tēmas

Vairākas ātro uzziņu tēmas ir pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

www.hp.com/

support/lj600Series

Šīs tēmas var izdrukāt un uzglabāt iekārtas tuvumā. Tās var izmantot kā noderīgu
atsauci bieži veicamām procedūrām.

Vadības paneļa palīdzība

Vadības panelim ir iebūvēta palīdzības funkcija, kas palīdz veikt dažādas
darbības, piemēram, drukas kasetņu maiņu vai iestrēguša papīra izņemšanu. Lai
atvērtu palīdzības sistēmu, nospiediet Palīdzības pogu .

174

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW