HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ja iekārta ievelk vairākas lapas vienlaikus

background image

Ja iekārta ievelk vairākas lapas vienlaikus

Ja iekārta vienlaikus no teknes ievelk vairākas lapas, izmēģiniet šos risinājumus.

1.

Izņemiet papīra kaudzīti no teknes un salokiet to, pagrieziet par 180 grādiem un apgrieziet

otrādi. Neizklājiet papīru. Ievietojiet papīra kaudzīti atpakaļ teknē.

2.

Lietojiet tikai papīru, kas atbilst šīs iekārtas HP specifikācijām.

3.

Nelietojiet papīru, ja tas ir sakrokots, salocīts vai bojāts. Ja nepieciešams, izmantojiet papīru no

citas pakas.

4.

Pārbaudiet, vai tekne nav pārpildīta. Šādā gadījumā izņemiet no teknes visu papīra kaudzīti,

izlīdziniet to un ievietojiet teknē daļu no tās.

5.

Pārliecinieties, vai paplātes papīra vadotnes ir piemērotas papīra izmēram. Pielāgojiet vadotnes

tā, lai tās pieskartos papīra kaudzītes malām, taču nesaliektu papīru.