HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Papīra iestrēgšanas novēršana

background image

Papīra iestrēgšanas novēršana

Lai samazinātu papīra iestrēgšanas gadījumus, izmēģiniet šādus risinājumus.

1.

Lietojiet tikai papīru, kas atbilst šīs iekārtas HP specifikācijām.

2.

Nelietojiet papīru, ja tas ir sakrokots, salocīts vai bojāts. Ja nepieciešams, izmantojiet papīru no

citas pakas.

3.

Neizmantojiet papīru, kas jau reiz ir apdrukāts vai kopēts.

4.

Pārbaudiet, vai tekne nav pārpildīta. Šādā gadījumā izņemiet no teknes visu papīra kaudzīti,

izlīdziniet to un ievietojiet teknē daļu no tās.

LVWW

Papīrs netiek padots pareizi vai iestrēgst

179

background image

5.

Pārliecinieties, vai paplātes papīra vadotnes ir piemērotas papīra izmēram. Pielāgojiet vadotnes

tā, lai tās pieskartos papīra kaudzītes malām, taču nesaliektu papīru.

6.

Pārliecinieties, vai tekne ir pilnībā ievietota iekārtā.

7.

Ja drukājat uz smaga, gofrēta vai perforēta papīra, izmantojiet manuālās padeves funkciju un

ievietojiet lapas pa vienai.

180

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW