HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Problēmu risināšanas kontrolsaraksts

background image

Problēmu risināšanas kontrolsaraksts

Veiciet šīs darbības, ja mēģināt atrisināt problēmu ar iekārtu.

1.

Pārliecinieties, vai deg iekārtas indikators Ready (Gatavs) . Ja nedeg neviens indikators,

rīkojieties šādi:

a. Pārbaudiet strāvas kabeļa savienojumu.

b. Pārliecinieties, vai strāva ir ieslēgta.

c.

Pārliecinieties, vai elektrolīnijas spriegums atbilst iekārtas strāvas konfigurācijai. (Sprieguma

prasības skatiet uz uzlīmes iekārtas aizmugurē.) Ja izmantojat pagarinātāju un tā spriegums

neatbilst specifikācijām, pievienojiet iekārtas kontaktdakšu tieši sienas kontaktligzdā. Ja tā

jau ir iesprausta sienas kontaktligzdā, mēģiniet to iespraust citā kontaktligzdā.

d. Ja tādējādi neizdodas atjaunot strāvas padevi, sazinieties ar HP klientu apkalpošanas centru.

2.

Pārbaudiet kabeļus.

a. Pārbaudiet kabeļu savienojumu starp iekārtu un datoru vai tīkla portu. Pārliecinieties, vai

savienojums ir drošs.

b. Pārliecinieties, vai kabelis nav bojāts, izmantojot citu kabeli, ja iespējams.

c.

Pārbaudiet tīkla savienojumu.

3.

Vadības panelī ir jābūt norādītam gatavības statusam. Ja parādās kļūdas ziņojums, atrisiniet

kļūdu.

4.

Pārliecinieties, vai izmantotais papīrs atbilsts specifikācijām.

5.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu. Ja iekārta ir pieslēgta tīklam, izdrukājas arī HP Jetdirect lapa.

a. Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

b. Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Atskaites

Konfigurācija/statusa lapas

Konfigurācijas lapa

c.

Nospiediet pogu

Labi

.

Ja lapas neizdrukājas, pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots vismaz vienā teknē.

Ja lapa iestrēgst iekārtā, izpildiet vadības panelī redzamās instrukcijas, lai novērstu sastrēgumu.

LVWW

Problēmu risināšanas kontrolsaraksts

175

background image

6.

Ja konfigurācijas lapa izdrukājas, pārbaudiet šādus elementus:

a. Ja lapa neizdrukājas pareizi, vainojama ir iekārtas aparatūra. Sazinieties ar HP klientu

apkalpošanas centru.

b. Ja lapa izdrukājas pareizi, iekārtas aparatūra darbojas pareizi. Tādā gadījumā vaina

jāmeklē izmantotajā datorā, printera draiverī vai programmā.

7.

Atlasiet vienu no šādām iespējām:

Windows: noklikšķiniet uz Sākt, uz Iestatījumi un Printeri vai Printeri un faksi. Veiciet

dubultklikšķi uz iekārtas nosaukuma.

vai

Mac OS X: atveriet Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas utilīta) vai sarakstu Druka un

fakss un veiciet dubultklikšķi uz iekārtas līnijas.

8.

Pārliecinieties, vai esat ieinstalējis iekārtai paredzētu draiveri. Pārbaudiet programmu, lai

pārliecinātos, ka izmantojat iekārtai paredzētu draiveri. Printera draiveris ir kompaktdiskā, kas ir

iekļauts produkta komplektācijā. Jūs varat arī lejupielādēt printera draiveri no vietnes:

www.hp.com/support/lj600Series

.

9.

Izdrukājiet nelielu dokumentu, izmantojot citu programmu, kas iepriekš ir darbojusies. Ja šis

risinājums darbojas, vaina meklējama izmantotajā programmā. Ja šis risinājums nedarbojas

(dokumentu nevar izdrukāt), veiciet šādas darbības:

a. Mēģiniet izdrukāt darbu no cita datora, kurā ir instalēta iekārtas programmatūra.

b. Ja pievienojāt iekārtu tīklam, pievienojiet to tieši datoram, izmantojot USB kabeli. Novirziet

iekārtu uz pareizo portu vai pārinstalējiet programmatūru, atlasot jauno savienojuma veidu,

kuru lietojat.