HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - AirPrint

background image

AirPrint

Tiešā drukāšana, izmantojot programmu Apple AirPrint, tiek atbalstīta operētājsistēmai iOS 4.2 vai

jaunākai. Izmantojiet AirPrint, lai drukātu ar iekārtu tieši no iPad (iOS 4,2), iPhone (3GS vai jaunāka)

vai iPod touch (trešās paaudzes vai jaunāka) šādās lietojumprogrammās:

Mail

Photos

Safari

Atlasiet trešās puses lietojumprogrammas

Lai izmantotu AirPrint, iekārtai jābūt pievienotai tīklam. Lai iegūtu papildinformāciju par AirPrint

lietošanu un to, kuri HP produkti ir saderīgi ar AirPrint, atveriet vietni

www.hp.com/go/airprint

.

PIEZĪME.

Lai izmantotu AirPrint, iespējams, būs jājaunina iekārtas programmaparatūra. Atveriet

www.hp.com/go/lj600Series_firmware

.

56

Nodaļa 4 Produkta izmantošana ar Mac

LVWW