HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Mac drukas iestatījumu prioritātes

background image

Mac drukas iestatījumu prioritātes

Izmaiņām drukas iestatījumos tiek piešķirta prioritāte atkarībā no tā, kur izmaiņas ir izdarītas:

PIEZĪME.

Komandu nosaukumi un dialoga rāmīši var būt atšķirīgi atkarībā no jūsu

lietojumprogrammas.

Dialoga rāmītis Lapas iestatījumi: lai atvērtu dialoga rāmīti, programmā, ar ko patlaban

strādājat, izvēlnē File (Datnes) klikšķiniet uz Page Setup (Lapas iestatījumi) vai līdzīgas

komandas. Šeit mainītiem iestatījumiem var būt prioritāte pār iestatījumiem, kas tiek mainīti citur.

Dialoglodziņš Drukāt: lai atvērtu šo dialoglodziņu, noklikšķiniet Print (Drukāt), Print Setup

(Drukāšanas uzstādīšana) vai uz kādas citas līdzīgas komandas izvēlnē File (Datnes) programmā,

ar kuru jūs strādājat. Dialoglodziņā Print (Drukāt) izdarītajām izmaiņām ir zemāka prioritāte un

tās neignorēPage Setup (Lapas iestatījumi) dialoglodziņā izdarītās izmaiņas.

Noklusējuma printera dziņa iestatījumi: noklusējuma printera dziņa iestatījumi nosaka

iestatījumus visiem drukas darbiem, ja vien iestatījumi nav mainīti dialoglodziņos Page Setup

(Lapas iestatījumi), Print (Drukāt) vai Printer Properties (Printera rekvizīti).

Printera vadības paneļa iestatījumi: iestatījumiem, kas mainīti vadības panelī, ir zemāka

prioritāte, nekā izmaiņām, kas veiktas citur.