HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Enerģijas patēriņš, tehniskās prasības elektrībai un skaņas izdalīšanās

background image

Enerģijas patēriņš, tehniskās prasības elektrībai un
skaņas izdalīšanās

Pašreizējo informāciju skatiet

www.hp.com/go/lj600Series_regulatory

.

UZMANĪBU!

Strāvas stipruma prasības ir atkarīgas no valsts/reģiona, kur printeris tiek pārdots.

Nepārveidojiet darba spriegumus. Tā var sabojāt iekārtu un zaudēt garantiju.

230

Pielikums C Produkta rādītāji

LVWW