HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta

background image

Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek
aizvērta

1.

Izvēlnē File (Datne) lietojumprogrammā, klikšķiniet uz Print (Drukāt).

2.

Izvēlieties dzini un tad klikšķiniet uz Properties (Īpašības) vai uz Preferences (Izvēles).

Darbības var atšķirties, bet šis paņēmiens ir visizplatītākais.

LVWW

Drukas darba iestatījumu maiņa sistēmai Windows

41