HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Atskaites

background image

Izvēlne Atskaites

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Atskaites.

Tabula 2-3

Izvēlne Atskaites

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Konfigurācija/statusa lapas

Administrēšanas izvēlnes karte

Konfigurācijas lapa

Izejmateriālu stāvokļa informācijas lapa

Lietošanas lapa

Failu direktorija lapa

Pašreizējo iestatījumu lapa

Citas lapas

PCL fontu saraksts

PS fontu saraksts