HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Displeja iestatījumi

background image

Izvēlne Displeja iestatījumi

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Displeja iestatījumi.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-7

Izvēlne Displeja iestatījumi

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Displeja spilgtums

Diapazons no -10 līdz 10

Valoda

Atlasiet no iekārtas atbalstīto valodu
saraksta.

Rādīt IP adresi

Displejs

Slēpt

24

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-7

Izvēlne Displeja iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Bezdarbības noildze

Diapazons: no 10 līdz 300

Noklusējums = 60 sekundes

Nodzēšamie brīdinājumi

Ieslēgts

Darbs*

Konfigurējamie notikumi

Automātiska turpināšana
(10 sekundes)
*

Lai turpinātu, nospiediet Labi.