HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana

background image

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Izejmateriālu pārvaldīšana.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-8

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldība

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Vērtības

Drukas izejmateriālu
stāvoklis

Izejmateriālu iestatījumi

Melnās tintes kasetne

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvednis, lai turpinātu

Turpināt*

Zemi sliekšņa iestatījumi

no 1 līdz 100%

Noklusējuma vērtības kasetnei
CE390A:

M601 = 8%

M602 = 11%

M603 = 20%

Noklusējuma vērtības kasetnei
CE390X:

M602 = 5%

M603 = 9%

Apkopes komplekts

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvednis, lai turpinātu

Turpināt*

LVWW

Izvēlne Administrēšana

25

background image

Tabula 2-8

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldība (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Vērtības

Zemi sliekšņa iestatījumi

no 1 līdz 100%

Noklusējums = 10%

Ar izejmateriāliem saistīti
ziņojumi

Zems ziņojums

Ieslēgts*

Izslēgts

Līmeņa mērītājs

Ieslēgts*

Izslēgts

Atiestatīt izejmateriālus

Jauns apkopes komplekts