HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi

background image

Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Izgūšanas no USB iestatījumi.

Tabula 2-5

Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi

Pirmais līmenis

Vērtības

Iespējot izgūšanu no USB

Iespējots

Atspējots*