HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Multi-Bin pastkastītes iestatījumi

background image

Izvēlne Multi-Bin pastkastītes iestatījumi

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Multi-Bin pastkastītes iestatījumi.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-11

Izvēlne Multi-Bin pastkastītes iestatījumi

Pirmais līmenis

Vērtības

Darbības režīms

Pastkastīte*

Šķirotājs

Darbu atdalītājs

Salicējs

28

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW