HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Noklusējuma drukas opcijas

background image

Izvēlne Noklusējuma drukas opcijas

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Noklusējuma drukas opcijas.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Eksemplāru skaits

Noklusējuma papīra izmērs

Atlasiet no iekārtas atbalstīto izmēru
saraksta.

Noklusējuma pielāgots papīra
izmērs

Mērvienība

Collas

mm

X dimensija

Y dimensija

Izdruku uztvērējs

Atlasiet no pieejamo izvades uztvērēju
saraksta.

Puses

Vienpusējs*

Divpusējs

Divpusējs formāts

Grāmatas stils*

Savērsts

No malas līdz malai

Iespējots

Atspējots*