HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Problēmu novēršana

background image

Izvēlne Problēmu novēršana

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Problēmu novēršana.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-14

Izvēlne Problēmu novēršana

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Vērtības

Drukāt notikumu žurnālu

Skatīt notikumu žurnālu

Izdrukājiet papīra ceļa
lapu

Drukas kvalitātes lapas

Drukāt termofiksatora
testa lapu

Diagnostikas pārbaude

Papīra ceļa devēji

Izvēlieties no iekārtas sensoru
saraksta.

Papīra ceļa pārbaude

Drukāt pārbaudes lapu

Avots

Izvēlieties no pieejamo tekņu
saraksta.

Destination (Galamērķis)

Atlasiet no pieejamo uztvērēju
saraksta.

Divpusīga

Izslēgts*

Ieslēgts

Eksemplāri

1*

10

50

100

500

Šķirošana

Izslēgts

Ieslēgts

Manuālā devēja pārbaude

Teknes/uztvērēja manuālā
devēja pārbaude

Komponentu tests

Drukāšanas/apturēšanas
pārbaude

Diapazons: no 0 līdz 60 000

LVWW

Izvēlne Administrēšana

33