HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Skavotāja/Šķirotāja iestatījumi

background image

Izvēlne Skavotāja/Šķirotāja iestatījumi

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Skavotāja/Šķirotāja iestatījumi.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-10

Izvēlne Skavotāja/Šķirotāja iestatījumi

Pirmais līmenis

Vērtības

Skavošana

Nav*

Augšā pa kreisi vai pa labi

Augšā pa kreisi

Augšā pa labi

Ļoti zems skavu līmenis

Turpināt*

Apturēt