HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Tīkla iestatījumi

background image

Izvēlne Tīkla iestatījumi

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Tīkla iestatījumi.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-12

Izvēlne Tīkla iestatījumi

Pirmais līmenis

Vērtības

I/O noildze

Diapazons: no 5 līdz 300 sek.

Noklusējums = 15

Jetdirect izvēlne

Sīkāku informāciju skatiet nākamajā tabulā.

Tabula 2-13

Jetdirect izvēlne

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Informācija

Drukāt otru lapu

*

TCP/IP

Iespējot

Ieslēgts*

Izslēgts

Resursdatora
nosaukums

IPV4 iestatījumi

Konfigurācijas
metode

Bootp

DHCP*

Auto IP

Manuāls

Manuālie iestatījumi

PIEZĪME.

Šī izvēlne ir

pieejama tikai tad, ja esat
atlasījis opciju Manuāls
izvēlnē Konfigurācijas
metode
.

IP adrese

Ievadiet adresi.

Apakštīkla maska

Ievadiet adresi.

Noklusējuma vārteja

Ievadiet adresi.

Noklusējuma IP

Auto IP*

Mantots

DHCP izlaišana

*

LVWW

Izvēlne Administrēšana

29

background image

Tabula 2-13

Jetdirect izvēlne (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

DHCP atjaunošana

*

Primārā DNS

Sekundārais DNS

IPV6 iestatījumi

Iespējot

Izslēgts

Ieslēgts*

Adrese

Manuālie iestatījumi

Iespējot

Adrese

DHCPV6 politika

Precizēts
maršrutētājs

Maršrutētājs nav
pieejams
*

Vienmēr

Primārā DNS

Sekundārais DNS

Starpniekserveris

Starpniekports

Dīkstāves noildze

Drošība

Drošs tīmeklis

HTTPS pieprasīts*

HTTPS pēc izvēles

IPSEKUNDĀRAIS

Turēt

Atspējot*

802.1X

Atiestatīt

Turēt*

Atiestatīt drošību

*

Diagnostika

Iegultās pārbaudes

LAN HW pārbaude

*

HTTP pārbaude

*

SNMP pārbaude

*

30

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-13

Jetdirect izvēlne (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Datu ceļa tests

*

Atlasīt visas
pārbaudes

*

IZPILDES LAIKS [ST.]

Diapazons: no 1 līdz
60 stundām

Noklusējums = 1 stunda

Izpildīt

*

Ping pārbaude

Galamērķa veids

IPV4

IPV6

Galamērķis IPv4

Galamērķis IPv6

Paketes izmērs

Noildze

Skaits

Drukas rezultāti

Izpildīt

Ping rezultāti

Paketes nosūtītas

Paketes saņemtas

Procentu zaudējums

Minimālais RTT
(aprites laiks)

Maksimālais RTT
(aprites laiks)

Vidējais RTT (aprites
laiks)

Ping darbībā

LVWW

Izvēlne Administrēšana

31

background image

Tabula 2-13

Jetdirect izvēlne (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Atsvaidzināt

Saiknes ātrums

Automātisks*

10T puse

10T pilns

100TX puse

100TX pilns

1000T pilns

32

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW