HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Tekņu pārvaldība

background image

Izvēlne Tekņu pārvaldība

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Tekņu pārvaldība.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-9

Izvēlne Tekņu pārvaldība

Pirmais līmenis

Vērtības

Izmantojiet pieprasīto tekni

Tikai un vienīgi*

Pirmā

Manuālas padeves atgādinājums

Vienmēr*

Ja vien nav ievietots

Izmēra/veida uzvedne

Displejs*

Nerādīt

Izmantojiet citu tekni

Iespējots*

Atspējots

Alternatīvs veidlapu režīms

Atspējots*

Iespējots

Divpusējas tukšas lappuses

Automātisks *

2. teknes modelis

Standarta tekne

Pielāgota tekne

26

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-9

Izvēlne Tekņu pārvaldība (turpinājums)

Pirmais līmenis

Vērtības

Attēla pagriešana

Standarta

Aizstājējs

Ignorēt A4/vēstules formātu

*

LVWW

Izvēlne Administrēšana

27