HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Vispārīgi drukas iestatījumi

background image

Izvēlne Vispārīgi drukas iestatījumi

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Vispārīgi drukas iestatījumi.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-6

Izvēlne Drukas iestatījumi

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Manuāla padeve

Iespējots

Atspējots*

Courier fonts

Parasts*

Tumšais

Plats A4

Iespējots

Atspējots*

Izdrukājiet PS kļūdas

Iespējots

Atspējots*

Izdrukājiet PDF kļūdas

Iespējots

Atspējots*

22

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-6

Izvēlne Drukas iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Personība

Automātisks*

PCL

PS

PDF

PCL

Formas garums

Diapazons: no 5 līdz 128

Noklusējums = 60

Orientācija

Portretorientācija*

Ainavorientācija

Fonta avots

Iekšējs*

USB

Fonta numurs

Diapazons: no 0 līdz 110

Noklusējums = 0

Fonta solis

Diapazons: no 0,44 līdz 99,99

Noklusējums = 10,00

Fonta punkta izmērs

Diapazons: no 4,00 līdz 999,75

Noklusējums = 12,00

Simbolu komplekts

Atlasiet no simbolu komplektu saraksta.

Pievienojiet CR pie LF

*

Aizliegt tukšas lapas

*

Apdrukājamā materiāla kartēšana

Standarta*

Klasika

LVWW

Izvēlne Administrēšana

23