HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Vispārīgie iestatījumi

background image

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Administrēšana
un pēc tam atlasiet izvēlni Vispārīgie iestatījumi.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-4

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Datuma/laika
iestatījumi

Datuma/laika
formāts

Datuma formāts

DD/MMM/GGGG

MMM/DD/GGGG

GGGG/MMM/DD

Laika formāts

12 stundas (AM/PM)

24 stundas

Datums/laiks

Datums

Mēnesis

Diena

Gads

Atlasiet vērtības no
sarakstiem.

LVWW

Izvēlne Administrēšana

19

background image

Tabula 2-4

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Laiks

Stunda

Minūte

AM/PM

Atlasiet vērtības no
sarakstiem.

Laika josla

Atlasiet laika joslu no
saraksta.

Pielāgot
dienasgaismas
taupīšanu

Ieslēgts*

Izslēgts

Enerģijas iestatījumi

Miega taimera
iestatījumi

Miega/automātiskās
izslēgšanas taimeris

Iespējots*

Atspējots

Miegs/automātiska
izslēgšana pēc

Ja

esat

iespējojis miega/

automātiskās izslēgšanas
taimeri, ievadiet vērtību
no 0 līdz 120 minūtēm.

Noklusējuma vērtība:
30 minūtes

Aktivizēšana/
automātiska
ieslēgšana pie
notikumiem

Visi notikumi*

Tīkla ports

Tikai strāvas poga

Drukas kvalitāte

Attēla reģistrēšana

Pielāgot <X> tekni

Drukāt pārbaudes
lapu

X1 pārbīde

Y1 pārbīde

X2 pārbīde

Y2 pārbīde

no -5,00 mm līdz 5,00
mm

Pielāgot papīra
veidus

Atlasiet no iekārtas
atbalstīto papīra veidu
saraksta. Pieejamās
opcijas visiem papīra
veidiem ir vienādas.

Drukas režīms

Atlasiet no drukas režīmu
saraksta.

Pretestības režīms

Parasts

Augšup

Lejup

Mitruma režīms

Parasts

Liels

Atjaunot režīmus

20

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-4

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Optimizēt

Līnijas detaļas

Parasts*

1. aizstājējs

2. aizstājējs

3. aizstājējs

Izslēgts

Atjaunot Optimizēt

Izšķirtspēja

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Izslēgts

Ieslēgts*

Ekonomiskais režīms

Izslēgts*

Ieslēgts

Tonera blīvums

Diapazons: 1 - 5

Noklusējums = 3

Klusais režīms

Izslēgts*

Ieslēgts

Iestrēgušu
dokumentu
atkopšana

Automātisks*

Izslēgts

Ieslēgts

Pārvaldīt saglabātos
darbus

Ātras kopēšanas
darba uzglabāšanas
ierobežojums

1-100

Noklusējums = 32

Ātras kopēšanas
darba aizturēšanas
noildze

Izslēgts*

1 stunda

4 stundas

1 diena

1 nedēļa

Noklusējuma mapes
nosaukums

LVWW

Izvēlne Administrēšana

21

background image

Tabula 2-4

Izvēlne Vispārīgie iestatījumi (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Šķirot uzglabātos
darbus pēc

Darba nosaukums*

Datums

Atjaunot rūpnīcas
iestatījumus