HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Dublēt/Atjaunot

background image

Izvēlne Dublēt/Atjaunot

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Ierīces tehniskā
apkope
un pēc tam atlasiet izvēlni Dublēt/Atjaunot.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-15

Izvēlne Dublēt/Atjaunot

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Vērtības

Dublētie dati

Plānoti dublējumi

Iespējot plānošanu

Ievadiet laiku

Dienas pa vidu

Ievadiet dienu skaitu

Dublēt tagad

Eksportēt pēdējo
dublējumu

Atjaunot datus

Ievietojiet USB disku, kas satur
dublējuma failu.