HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Kalibrēšana/tīrīšana

background image

Izvēlne Kalibrēšana/tīrīšana

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Ierīces tehniskā
apkope
un pēc tam atlasiet izvēlni Kalibrēšana/tīrīšana.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-16

Izvēlne Kalibrēšana/tīrīšana

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Tīrīšanas iestatījumi

Automātiska tīrīšana

Izslēgts*

Ieslēgts

Tīrīšanas intervāls

Sarakstā atlasiet lapu skaitu, kuru
sasniedzot, automātiski iztīrīt iekārtu.

Tīrīšanas izmērs

Vēstule

A4

Tīrīšanas lapas drukāšana

34

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW