HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Pakalpojums

background image

Izvēlne Pakalpojums

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Ierīces tehniskā
apkope
un pēc tam atlasiet izvēlni Pakalpojums.

Izvēlne Pakalpojums ir bloķēta un, lai to atvērtu, nepieciešams PIN kods. Šī izvēlne ir paredzēta

pilnvarotam apkopes personālam.

LVWW

Izvēlne Iekārtas apkope

35

background image

36

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW