HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne USB programmaparatūras atjauninājums

background image

Izvēlne USB programmaparatūras atjauninājums

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums , atlasiet izvēlni Ierīces tehniskā
apkope
un pēc tam atlasiet izvēlni USB programmaparatūras atjauninājums.

Ievietojiet USB atmiņas ierīci ar aparatūras atjauninājumu paketi USB portā un ievērojiet norādījumus

ekrānā.