HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Izejmateriāli

background image

Izvēlne Izejmateriāli

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums un pēc tam atlasiet izvēlni
Izejmateriāli.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-1

Izvēlne Izejmateriāli

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Izejmateriālu
pārvaldīšana

Drukas izejmateriālu
stāvoklis

Izejmateriālu
iestatījumi

Melnās tintes kasetne Ļoti zema līmeņa

iestatījumi

Apturēt

Uzvednis, lai
turpinātu

Turpināt*

Zemi sliekšņa
iestatījumi

no 1 līdz 100%

Noklusējuma vērtības
kasetnei CE390A:

M601 = 8%

M602 = 11%

M603 = 20%

Noklusējuma vērtības
kasetnei CE390X:

M602 = 5%

M603 = 9%

Apkopes komplekts

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvednis, lai
turpinātu

Turpināt*

Zemi sliekšņa
iestatījumi

no 1 līdz 100%

Noklusējums = 10%

Ar izejmateriāliem
saistīti ziņojumi

Zems ziņojums

Ieslēgts*

Izslēgts

Līmeņa mērītājs

Ieslēgts*

Izslēgts

Atiestatīt
izejmateriālus

Jauns apkopes
komplekts

16

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-1

Izvēlne Izejmateriāli (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Melnās tintes kasetne

Tiek parādīts statuss.

Apkopes komplekts

Tiek parādīts statuss.

LVWW

Izvēlne Izejmateriāli

17