HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izvēlne Padeves

background image

Izvēlne Padeves

Lai parādītu: iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums un pēc tam atlasiet izvēlni
Padeves.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-2

Izvēlne Padeves

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Tekņu pārvaldība

Izmantojiet pieprasīto tekni

Tikai un vienīgi*

Pirmā

Manuālas padeves atgādinājums

Vienmēr*

Ja vien nav ievietots

Izmēra/veida uzvedne

Displejs*

Nerādīt

Izmantojiet citu tekni

Iespējots*

Atspējots

Alternatīvs veidlapu režīms

Atspējots*

Iespējots

Divpusējas tukšas lappuses

Automātisks *

2. teknes modelis

Standarta tekne*

Pielāgota tekne

Attēla pagriešana

Standarta*

Aizstājējs

Ignorēt A4/vēstules formātu

*

Aplokšņu padevēja izmērs

Atlasiet

izmēru no saraksta.

Aplokšņu padevēja veids

Atlasiet veidu no saraksta.

<X>. teknes izmērs

Atlasiet

izmēru no saraksta.

<X>. teknes veids

Atlasiet veidu no saraksta.

18

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW