HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Functies van HP Utility

background image

Functies van HP Utility

Het HP hulpprogramma bestaat uit pagina´s die u kunt openen door in de lijst Configuratie-

instellingen te klikken. In de volgende tabel staat beschreven welke taken u kunt uitvoeren vanuit

deze pagina´s. Klik boven aan elke pagina op de koppeling HP ondersteuning om te gaan naar

technische ondersteuning, online bestellen van benodigdheden, online registratie en informatie over

hergebruik en terugsturen.

Menu

Item

Omschrijving

Informatie en
ondersteuning

Status
benodigdheden

Geeft de status van de apparaatbenodigdheden weer en bevat
koppelingen om online benodigdheden te bestellen.

Apparaatgegevens

Geeft informatie weer over het huidige geselecteerde apparaat.

Bestand uploaden

Brengt bestanden over van de computer naar het apparaat.

Lettertypen uploaden

Brengt lettertypebestanden over van de computer naar het apparaat.

Firmware bijwerken

Zet een updatebestand voor firmware over naar het apparaat.

Commando´s

Stuurt speciale teken- of afdrukcommando´s naar het apparaat na de
afdruktaak.

Printerinstellingen

Configuratie van
laden

Hiermee wijzigt u de standaardlade-instellingen.

EconoMode en
tonerdichtheid

Wijzigt tonerdichtheid om toner meer economisch te gebruiken

Resolutie

Stelt de standaard printresolutie in voor het product

Uitvoerapparaten

Beheert instellingen voor optionele uitvoeraccessoires

Duplexmodus

Hiermee schakelt u de modus voor automatisch dubbelzijdig
afdrukken in.

Opgeslagen taken

Beheert afdruktaken die zijn opgeslagen op de harde schijf van het
apparaat.

54

Hoofdstuk 4 Het product gebruiken met Mac

NLWW

background image

Menu

Item

Omschrijving

E-
mailwaarschuwingen

Hiermee configureert u het apparaat voor het verzenden van e-
mailmeldingen bij bepaalde gebeurtenissen.

Netwerkinstellingen

Hiermee configureert u de netwerkinstellingen, zoals de IPv4- en IPv6-
instellingen.

Beheer van
benodigdheden

Hiermee configureert u wat het product moet doen wanneer
benodigdheden het einde van de geschatte levensduur naderen.

Directs Ports
beveiligen

Hiermee schakelt u afdrukken via USB-poorten of parallelle poorten
uit.

Aanvullende
instellingen

Biedt toegang tot de geïntegreerde webserver van HP.