HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt

background image

Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt

Als u de USB-kabel hebt aangesloten voordat u de software hebt geïnstalleerd, gebruikt u mogelijk een

algemene printerdriver in plaats van de driver voor dit apparaat.

1.

Verwijder de algemene printerdriver.

2.

Installeer de software opnieuw vanaf de bij het apparaat geleverde cd-rom. Sluit de USB-kabel

pas aan als hierom wordt gevraagd.

3.

Als er meerdere printers zijn geïnstalleerd, controleert u of u de juiste printer hebt geselecteerd in

de vervolgkeuzelijst Stel in voor in het dialoogvenster Druk af.

216

Hoofdstuk 10 Problemen oplossen

NLWW