HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Angi tidsskjema for dvale

background image

Angi tidsskjema for dvale

Bruk funksjonen for tidsskjema for dvale for å redusere strømforbruket når produktet er inaktivt. Du kan

planlegge at produktet skal gå i dvalemodus eller vekkes fra dvalemodus på bestemte tidspunkter på

dagen. Du kan tilpasse denne tidsplanen for hver ukedag. Hvis du vil konfigurere tidsskjema for dvale,

bruker du HPs innebygde webserver.

1.

Åpne HPs innebygde webserver ved å skrive inn produktets IP-adresse i adresselinjen til en

nettleser.

2.

Klikk på kategorien Generelt.

3.

Klikk på koblingen Dato og klokkeslett, og angi deretter gjeldende dato og klokkeslett.

4.

Klikk på Bruk-knappen.

5.

Klikk på koblingen Tidsskjema for dvale, og klikk deretter på knappen Legg til for å åpne

innstillingene for tidsskjema for dvale.

6.

Konfigurere innstillingene for tidsskjema for dvale

7.

Klikk på Bruk-knappen.

NOWW

Innstillinger for økonomisk bruk

157