HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Kalibrering/rensing-menyen

background image

Kalibrering/rensing-menyen

Visning: På produktets kontrollpanel trykker du på knappen Hjem , velger Vedlikehold av
enhet
-menyen, og deretter velger du Kalibrering/rensing-menyen.

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-16

Kalibrering/rensing-menyen

Første nivå

Andre nivå

Verdier

Innstillinger for rensing

Automatisk rensing

Av*

Renseintervall

I listen velger du antall sider du vil rense
produktet automatisk med.

Størrelse for rensing

Letter

A4

Skriv ut renseark

32

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW