HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben

background image

Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for
utskriftsjobben

1.

I programmet angir du kildeskuffen, papirstørrelsen og papirtypen.

2.

Send jobben til produktet.

Hvis skuffen må konfigureres, vises det en melding på kontrollpanelet.

3.

Hvis størrelsen som vises, ikke er riktig, trykker du på tilbakepilen . Trykk på pil ned for å

utheve riktig størrelse, eller uthev alternativet Eg.def..

Hvis du vil velge en egendefinert størrelse, trykker du først på Pil ned for å utheve riktig

målenhet. Deretter angir du X- og Y-målene ved hjelp av talltastaturet eller ved å trykke på Pil opp

eller Pil ned .

4.

Hvis papirtypen som vises, ikke er riktig, trykker du på tilbakepilen , og deretter trykker du på Pil

ned for å utheve papirtypen.

NOWW

Konfigurere skuffer

87