HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Endre ny utskrift

background image

Endre ny utskrift

Med produktets funksjon Ny utskrift kan du skrive ut sider på nytt etter fastkjøring. Følgende alternativer

finnes:

Auto – Produktet prøver å skrive ut fastkjørte sider på nytt når det er tilstrekkelig minne

tilgjengelig. Dette er standardinnstillingen.

Av – Produktet prøver ikke å skrive ut de fastkjørte sidene på nytt. Fordi det ikke brukes noe minne

til å lagre de nyeste sidene, er ytelsen optimal.

MERK:

Når du bruker dette alternativet, kan noen sider gå tapt hvis produktet går tomt for papir

og jobben skrives ut på begge sider.

– Produktet skriver alltid ut fastkjørte sider på nytt. Det settes av ekstra minne til å lagre de siste

sidene som ble skrevet ut. Det kan føre til at den generelle ytelsen blir noe redusert.

1.

Trykk på Hjem -knappen på produktets kontrollpanel.

2.

Åpne følgende menyer:

Administrasjon

Generelle innstillinger

Ny utskrift

3.

Velg riktig innstilling, og trykk deretter på

OK

-knappen.

NOWW

Fjerne fastkjørt papir

195