HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 2 eller en 500-arks skuff (ekstrautstyr):

background image

Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 2 eller en 500-arks skuff (ekstrautstyr):

1.

Dra skuffen ut av produktet, løft den litt, og ta

ut eventuelt skadet papir fra skuffen.

2.

Hvis kanten av det fastkjørte papiret er synlig i

innmatingsområdet, trekker du papiret sakte

ned og ut av produktet. (Ikke trekk papiret rett

ut. Da vil det rives i stykker.) Hvis papiret ikke

er synlig, kan du se i neste skuff eller i området

ved øvre deksel.

188

Kapittel 10 Problemløsing

NOWW

background image

3.

Pass på at papiret ligger flatt i skuffen i alle

fire hjørner og under indikatorene for

maksimumshøyde.

4.

Skyv skuffen inn i produktet.

5.

Trykk på

OK

-knappen for å fjerne meldingen

om fastkjørt papir.

6.

Hvis en melding om fastkjørt papir fortsatt

vises, er det fremdeles et fastkjørt ark i

produktet. Se etter fastkjørt papir på andre

steder.