HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Steder for fastkjørt papir

background image

Steder for fastkjørt papir

Hvis det vises en melding om fastkjørt papir på kontrollpanelet, kan du se etter fastkjørt papir eller

annet utskriftsmateriale på stedene som er angitt i illustrasjonen nedenfor. Følg deretter

fremgangsmåten for fjerning av det fastkjørte papiret. Du må kanskje også se etter papir på andre

steder enn de som er angitt i meldingen om fastkjøring. Hvis det ikke er opplagt hvor papiret har kjørt

seg fast, kan du først se etter under skriverkassetten i området under det øvre dekselet.

Når du skal fjerne fastkjørt papir, må du være veldig forsiktig så du ikke river det i stykker. Hvis et lite

stykke papir blir værende i produktet, kan det forårsake at papir kjører seg fast på nytt.

1

4

2

3

5

6

1

Områdene ved øvre deksel og skriverkassett

2

Konvoluttmater (ekstrautstyr)

3

Skuffområder (skuff 1, skuff 2 og ekstra skuffer)

4

Tosidigenhet (ekstrautstyr)

5

Varmeelementområdet

6

Utmatingsområder (øvre utskuff, bakre utskuff og følgende ekstrautstyr: stableenhet, stifte-/stableenhet og 5-skuffers
postboks)

MERK:

Det kan bli igjen løs toner i produktet etter en fastkjøring, noe som kan forårsake midlertidige

problemer med utskriftskvaliteten. Dette problemet skal normalt forsvinne etter noen få sider.