HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Hent fra USB-menyen

background image

Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Hent fra USB-menyen

1.

Du prøver kanskje å skrive ut en filtype som USB-utskriftsfunksjonen ikke støtter. Produktet støtter

filtypene PDF, PRN, PCL, PS og CHT.

2.

Du har kanskje for mange filer i én mappe på USB-lagringsenheten. Reduser antallet filer i

mappen ved å flytte dem til undermapper.

3.

Du bruker kanskje et tegnsett i filnavnet som produktet ikke støtter. I så fall erstattes filnavnene med

tegn fra et annet tegnsett. Gi nytt navn til filene med ASCII-tegn.

202

Kapittel 10 Problemløsing

NOWW