HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks

background image

Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og
faks

1.

Kontroller at kablene er riktig koblet til, og at produktet er slått på.

2.

Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere produktnavnet. Kontroller at navnet på

konfigurasjonssiden samsvarer med produktnavnet i listen Utskrift og faks.

3.

Bytt ut USB-kabelen eller nettverkskabelen med en kabel av høy kvalitet.