HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks

background image

Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i
listen Utskrift og faks

1.

Kontroller at kablene er riktig koblet til, og at produktet er slått på.

2.

Kontroller at GZ-filen for produktet befinner seg i følgende mappe på harddisken: Bibliotek/
Printers/PPDs/Contents/Resources. Installer programvaren på nytt hvis det er

nødvendig.

3.

Hvis GZ-filen er i mappen, kan PPD-filen være ødelagt. Slett filen og installer programvaren på

nytt.

4.

Bytt ut USB-kabelen eller nettverkskabelen med en kabel av høy kvalitet.

NOWW

Løse programvareproblemer for produktet med Mac

207