HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Unngå at papiret kjører seg fast

background image

Unngå at papiret kjører seg fast

Prøv følgende for å unngå at papiret kjører seg fast:

1.

Bruk bare papir som oppfyller HP-spesifikasjonene for dette produktet.

2.

Bruk papir som ikke er skrukket, brettet eller skadet. Bruk om nødvendig papir fra en annen pakke.

3.

Bruk papir som ikke har vært brukt til utskrift eller kopiering tidligere.

4.

Kontroller at skuffen ikke er overfylt. Hvis det er tilfelle, må du ta hele papirbunken ut av skuffen,

ordne den og deretter legge en del av papiret tilbake i skuffen.

5.

Kontroller at papirskinnene i skuffen er tilpasset papirstørrelsen. Juster papirskinnene slik at de

berører papirbunken uten å bøye papiret.

NOWW

Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast

175

background image

6.

Kontroller at skuffen er satt ordentlig inn i produktet.

7.

Hvis du skriver ut på tykt, preget eller perforert papir, bør du bruke den manuelle matefunksjonen

og legge i ett ark om gangen.

176

Kapittel 10 Problemløsing

NOWW