HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Produktet skriver ikke ut

background image

Produktet skriver ikke ut

Hvis produktet overhodet ikke skriver ut, kan du prøve følgende:

1.

Kontroller at produktet er slått på, og at kontrollpanelet indikerer at det er klart for utskrift.

Hvis kontrollpanelet ikke indikerer at produktet er klart, kan du prøve å slå produktet av og

deretter på igjen.

Hvis kontrollpanelet indikerer at produktet er klart, kan du prøve å sende jobben på nytt.

2.

Hvis kontrollpanelet indikerer at det er en feil med produktet, kan du prøve å rette opp feilen og

sende utskriftsjobben på nytt.

3.

Kontroller at alle kablene er riktig koblet til. Kontroller følgende elementer hvis produktet er koblet

til et nettverk:

Sjekk lampen ved siden av produktets nettverkstilkobling. Den skal lyse grønt hvis

nettverksforbindelsen er aktiv.

Kontroller at det er en nettverkskabel og ikke en telefonledning du har brukt for å koble til

nettverket.

Kontroller at nettverksruteren, -huben eller -svitsjen er slått på og fungerer som den skal.

4.

Installer HP-programvaren fra CDen som fulgte med produktet. Hvis du bruker en generell

skriverdriver, kan det gjøre at det tar lengre tid å fjerne jobber fra utskriftskøen.

5.

Høyreklikk på navnet på dette produktet i listen over skrivere på datamaskinen og deretter på

Egenskaper. Åpne kategorien Porter.

Hvis du er koblet til nettverket via en nettverkskabel, må du kontrollere at skrivernavnet som

står på listen i kategorien Porter, er det samme som det som står på produktets

konfigurasjonsside.

Hvis du bruker en USB-kabel og er koblet til et trådløst nettverk, må du kontrollere at det er

krysset av i boksen ved siden av Virtuell skriverport for USB.

6.

Hvis datamaskinen har et personlig brannmursystem, er det mulig at dette hindrer kommunikasjon

med produktet. Prøv å deaktivere brannmuren midlertidig for å se om det er den som er årsaken til

problemet.

7.

Hvis datamaskinen eller produktet er koblet til et trådløst nettverk, kan svak signalkvalitet eller

interferens skape forsinkelser i utskriftsjobber.

200

Kapittel 10 Problemløsing

NOWW