HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Resirkulere rekvisita

background image

Resirkulere rekvisita

Hvis du vil resirkulere en ekte HP–skriverkassett, legger du den brukte skriverkassetten i esken som den

nye kassetten lå i. Bruk den medfølgende returetiketten, og send de brukte rekvisitaene til HP for

resirkulering. Hvis du vil ha fullstendig informasjon, kan du se resirkuleringsveiledningen som følger

med all ny HP-rekvisita.

NOWW

Administrere skriverkassetter

97