HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita

background image

Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita

Tabell 7-1

Meldinger om rekvisitastatus

Kontrollpanelmelding

Beskrivelse

Anbefalt handling

10.0X.Y0 Rekvisitaminnefeil

Produktet kan ikke lese eller skrive til
minnebrikken for skriverkassetten, eller
minnebrikken mangler for skriverkassetten.

Installer skriverkassetten på nytt, eller installer
en ny skriverkassett.

Brukt rekvisita i bruk

Skriverkassetten er brukt før.

Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-
rekvisita, kan du gå til

www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

Det er installert rekvisita som ikke
støttes

Skriverkassetten er beregnet på et annet HP-
produkt.

Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende, skifter du skriverkassetten.

Inkompatibel <rekvisitaenhet>

Angitt rekvisitaenhet er ikke kompatibel med
dette produktet.

Skift ut rekvisitaenheten med en enhet som er
utviklet for dette produktet.

Inkompatible rekvisitaenheter

Det er installert rekvisitaenheter som ikke er
utviklet for dette produktet. Produktet kan ikke
skrive ut når disse rekvisitaenhetene er
installert.

Trykk på pil ned -knappen for å identifisere
inkompatible rekvisitaenheter. Installer
rekvisita som er utviklet for dette produktet.

Lavt nivå for vedlikeholdssett

Det er lite igjen av vedlikeholdssettet. Faktisk
gjenværende levetid for rekvisitaenheten kan
variere. Du bør ha et nytt vedlikeholdssett
klart, slik at du kan skifte det når
utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende. Du trenger ikke skifte
vedlikeholdssettet med én gang hvis
utskriftskvaliteten fremdeles er
tilfredsstillende.

Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende, skifter du vedlikeholdssettet.
Instruksjoner følger med vedlikeholdssettet.

Lite rekvisita

Denne meldingen vises når minst to
rekvisitaenheter har nådd nedre terskelverdi.
Den faktiske gjenværende levetiden til
rekvisitaenheten kan variere. Trykk på pil
ned -knappen for å se hvilke
rekvisitaenheter som har nådd nedre
terskelverdi. Du trenger ikke skifte
rekvisitaenhetene med én gang hvis
utskriftskvaliteten fremdeles er
tilfredsstillende. Når nivået for en HP-
rekvisitaenhet er “svært lite”, gjelder ikke
lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium
Protection for den aktuelle enheten.

Hvis du vil fortsette å skrive ut, kan du enten
bytte rekvisitaenheten eller konfigurere
produktet på nytt ved hjelp av Administrer
rekvisita
-menyen på kontrollpanelet.

Lite toner i svart kassett

Det vises en melding når det er lite igjen i en
rekvisitaenhet. Den faktiske levetiden for
skriverkassetter kan variere. Du trenger ikke
skifte skriverkassetten med én gang hvis
utskriftskvaliteten fremdeles er
tilfredsstillende.

Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende, skifter du skriverkassetten.
Vurder å kjøpe en ny kassett slik at den er
klar når den installerte kassetten når slutten
av den beregnede levetiden.

106

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW

background image

Tabell 7-1

Meldinger om rekvisitastatus (forts.)

Kontrollpanelmelding

Beskrivelse

Anbefalt handling

Skift ut <rekvisitaenhet>

Produktet angir når en rekvisitaenhet har
nådd slutten av den beregnede levetiden.
Den faktiske gjenværende levetiden kan
være en annen enn den beregnede. Du bør
ha en ny rekvisitaenhet klar, slik at du kan
bytte den når utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende. Rekvisitaenheten må ikke
byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke
lenger er tilfredsstillende. Når en HP-
rekvisitaenhet har nådd slutten av den
omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger HPs
beskyttelsesgaranti Premium Protection for
den aktuelle rekvisitaenheten.

Skift ut angitt rekvisitaenhet.

Du kan også konfigurere produktet slik at det
fortsetter å skrive ut, ved hjelp av
Administrer rekvisita-menyen.

Skift ut rekvisita

To eller flere rekvisitaenheter har nådd
slutten av den beregnede levetiden. Den
faktiske gjenværende levetiden kan være en
annen enn den beregnede. Du bør ha en ny
rekvisitaenhet klar, slik at du kan bytte den
når utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende. Rekvisitaenheten må ikke
byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke
lenger er tilfredsstillende. Når en HP-
rekvisitaenhet har nådd slutten av den
omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger HPs
beskyttelsesgaranti Premium Protection for
den aktuelle rekvisitaenheten.

Trykk på pil ned -knappen for å se hvilke
rekvisitaenheter som må byttes.

Du kan også konfigurere produktet slik at det
fortsetter å skrive ut, ved hjelp av
Administrer rekvisita-menyen.

Svært lavt nivå for vedlikeholdssett

Det er svært lite igjen av vedlikeholdssettet.
Den faktiske gjenværende levetiden til
rekvisitaenheten kan variere. Du trenger ikke
skifte vedlikeholdssettet med én gang hvis
utskriftskvaliteten fremdeles er
tilfredsstillende. Når nivået for en HP-
rekvisitaenhet er "svært lite", gjelder ikke
lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium
Protection for den aktuelle enheten.

Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende, skifter du vedlikeholdssettet.
Instruksjoner følger med vedlikeholdssettet.

NOWW

Løse problemer med skriverkassetter

107

background image

Tabell 7-1

Meldinger om rekvisitastatus (forts.)

Kontrollpanelmelding

Beskrivelse

Anbefalt handling

Svært lite i svart kassett

Det vises en melding når en rekvisitaenhet
har nådd laveste terskelverdi. Den faktiske
levetiden for skriverkassetter kan variere. Du
trenger ikke skifte skriverkassetten med én
gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er
tilfredsstillende. Når nivået for en HP-
rekvisitaenhet er "svært lite", gjelder ikke
lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium
Protection for den aktuelle enheten.

Hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er
tilfredsstillende, skifter du skriverkassetten.

Svært lite rekvisita

Denne meldingen vises når minst to
rekvisitaenheter har nådd laveste
terskelverdi. Trykk på pil ned -knappen for
å se hvilke rekvisitaenheter som har nådd
nedre terskelverdi. Den faktiske gjenværende
levetiden til rekvisitaenheten kan variere. Du
trenger ikke skifte rekvisitaenhetene med én
gang hvis utskriftskvaliteten fremdeles er
tilfredsstillende. Når nivået for en HP-
rekvisitaenhet er “svært lite”, gjelder ikke
lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium
Protection for den aktuelle enheten.

Hvis du vil fortsette å skrive ut, kan du enten
bytte rekvisitaenheten eller konfigurere
produktet på nytt ved hjelp av Administrer
rekvisita
-menyen på kontrollpanelet.

108

Kapittel 7 Skriverkassetter

NOWW