HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Legge til et vannmerke på et dokument med Windows

background image

Legge til et vannmerke på et dokument med Windows

1.

Klikk på Skriv utFil-menyen i programvaren.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.

NOWW

Flere utskriftsoppgaver med Windows

133

background image

3.

Klikk på kategorien Effekter.

4.

Velg et vannmerke fra nedtrekkslisten Vannmerker.

Hvis du vil legge til et nytt vannmerke i listen, klikker du på Rediger. Angi innstillingene for

vannmerket, og klikk deretter på OK.

5.

Hvis du vil skrive ut vannmerket bare på den første siden, merker du av for Bare første side.

Hvis du ikke gjør det, skrives vannmerket ut på alle sidene.