HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Instrukcje dotyczące kabla zasilającego

background image

Instrukcje dotyczące kabla zasilającego

Upewnij się, że źródło zasilania jest odpowiednie do napięcia zasilania urządzenia. Napięcie

zasilania jest podane na etykiecie produktu. Stosuje się napięcie 100-127 V lub 220-240 V prądu

przemiennego przy 50/60 Hz.

Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.

OSTROŻNIE:

Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, używaj wyłącznie kabla zasilającego

dostarczonego wraz z nim.

252

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

PLWW