HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Informacje na temat kasety drukującej

background image

Informacje na temat kasety drukującej

Funkcja

Opis

Numery
katalogowe

Kaseta drukująca o standardowej pojemności: CE390A

Kaseta drukująca o dużej pojemności: CE390X

Ułatwienia
dostępu

Kasetę drukującą można włożyć i wyjąć jedną ręką.

Funkcje
dotyczące
środowiska

Zwracaj kasety drukujące do recyklingu, korzystając z programów HP Planet Partners i recyklingowego.

Więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych znajduje się pod adresem

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies

.

98

Rozdział 7 Kasety drukujące

PLWW